Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2018

Drukuj
Ogłoszenia roku 2018:
Nazwa pozycji Data
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KROWICA SAMA 2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 2018-12-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 na działkach o nr ewid.: 69/3, 63/6, 63/4 w miejscowości Dąbków 2018-12-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 i przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 na dzia 2018-12-21
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Ko 2018-12-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów 2018-12-20
OBWIESZCZENIE z dnia 20.12.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KROWICA SAMA 2018" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-12-20
Obwieszczenie o wydaniu przez PZDW w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn "Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszk 2018-12-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi woje 2018-12-17
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów -Podemszczyzna - Werchrat 2018-12-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+210 - km 2+739", na dział 2018-12-07
Obwieszczenie o przedłużenie terminu załatwienia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miej 2018-12-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową" na działce nr ewid. 1103 w miejscowości Basz 2018-12-06
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 na działkach o nr ewid.: 69/3, 63/6, 63/4 2018-12-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczutków (przysiółek Mielniki) na działkach nr ewid. 22, 16, 15/2, 23/2 2018-11-29
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 na działkach o nr ewid.: 69/3, 63/6, 63/4 w miejscowości Dąbków 2018-11-26
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowe 2018-11-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa podziemnej linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączem typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gru 2018-11-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 736, 752, 780, 874, 873, 871/1, 877/2 w miejscowości Młodó 2018-11-15
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową 2018-11-14
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową" na działce nr ewid. 1103 w miejs 2018-11-13
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową" na działce nr ewid.1103 w miejsc 2018-11-09
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową 2018-11-09
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Lubaczów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarne 2018-11-09
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczutków (przysiółek Mielniki) na 2018-11-07
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 06.11.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa budynku gospodar 2018-11-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 141/2, 141/3 w miejscowości Antoniki 2018-11-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna ? Piaski ? PKP km 1+210 ? km 2+739 2018-11-02
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejs 2018-11-02
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.10.2018 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa linii kablowej 2018-10-29
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa podziemnej linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączem typu 2018-10-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 2018-10-26
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod na 2018-10-24
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod na 2018-10-24
Obwieszczenie o uzgodnieniu przez PZDW w Rzeszowie projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 736, 752, 780, 874, 873, 871/1, 877/2 w mi 2018-10-24
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 736, 752, 780, 2018-10-24
Obwieszczenie w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 736, 752, 780, 874, 873, 871/1, 877/2 w miejscowości Młodó 2018-10-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 717/1 w miejscowości Basznia Górna 2018-10-18
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 141/2, 141/3 w miejscowości Antoniki 2018-10-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 287/1, 290/2, 290/1, 291, 296/2, 296/1, 297/2, 301, 30 2018-10-09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego i zmiana sposobu jego użytkowania 2018-10-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 86 2018-10-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 689/4, 690/2, 690/1, 595/2 w miejscowości Lisie Jamy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarne 2018-10-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej nN YAKAXS 4x120mm i budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4 2018-09-28
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 736, 752, 780, 874, 873, 871/1, 877/2 w miejscowości Młodó 2018-09-27
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew 2018-09-26
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 736, 752, 780, 874, 873, 871/1, 877/ 2018-09-20
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 717/1 w miejs 2018-09-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Polna) na działkach nr ewid. 967, 994, 995, 998, 999, 1000/2, 1000/ 2018-09-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntów: 141/2, 141/3 w miej 2018-09-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (od ul. T. Kościuszki do ul. Św. Floriana) na działce nr ewid. 831 w miejsco 2018-09-14
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 287/1, 290/ 2018-09-14
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 689/4, 690/2, 690/1, 595/2 w miejscowości Lisie 2018-09-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 61, 62, 68, 69, 73, 74, 75, 81, 82/2, 82/1, 86, 87/1, 87/2 w miejs 2018-09-10
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 31.08.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanit 2018-08-31
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 31.08.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wod 2018-08-31
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 287/1, 290/2, 290/1, 291, 296/2, 296/1, 297 2018-08-31
Obwieszczenie o wszcz ęciu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 5 2018-08-30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 2018-08-23
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Polna) na działkach nr ewid. 967, 994, 995, 99 2018-08-23
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (od ul. T. Kościuszki do ul. Św. 2018-08-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzia 2018-08-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnym gruntów: 689/4, 690/2, 2018-08-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewide 2018-08-16
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia uliczn 2018-08-14
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 61, 62, 68, 69, 73, 74, 2018-08-13
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 61, 62, 68, 69, 73, 74, 75, 81, 82/2, 82 2018-08-10
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 w miejscowości Antoniki w zakresie ochrony gruntów rolnych 2018-07-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 731/2, 393, 406 w miejscowości Tymce i na działce nr ewid. 18 w mi 2018-07-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 600, 602, 483, 482, 481, 463, 462, 441, 440, 439, 438, 437/2, 411, 410, 3 2018-07-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Polna) na d 2018-07-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (od ul. T. Kości 2018-07-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz gminnej na działkach nr ewid. 548, 528, 549, 550, 555, 556/1 w mi 2018-07-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 565/1, 579, 588/2, 588/3, 591 w miejscowości Załuże oraz budowa sieci kanalizacji s 2018-07-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 563/1, 560, 389, 141, 128/3 w miejscowości Basznia Dolna oraz budowa sieci kanaliz 2018-07-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w celu urządzenia strzelnicy sportowej na działkach o nr ewid. gruntó 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 422/7, 737, 731/2 oraz części działki o nr ewid. 735/2 w miejscowości Tymce 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 811, 128/5 w miejscowości Basznia Dolna oraz na działkach o nr ewid. gr 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i nadbudowa istniejącej wodnej wieży ciśnień z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne oraz przebudowa i nadbudowa istnieją 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalno - sanitarne związan 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP ze zmianą sposobu użytkowania na galerię kolejnictwa wraz z zagospodarowaniem otoczenia na d 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 982/5, 982/6 w miejscowości Basznia Dolna 2018-07-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o numerach ewide 2018-07-10
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 731/2, 393, 406 w miej 2018-07-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na w miejscowości Tymce i Basznia Dolna w zakresie ochrony 2018-07-05
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 484, 483, 482, 481, 463, 462, 441 2018-07-03
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 600, 602, 483, 482, 481, 463, 2018-07-03
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 731/2, 393, 406 w miejscowości Tymce i n 2018-06-29
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz gminnej na działkach n 2018-06-28
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.34.2018, z dnia 22 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - granica 2018-06-27
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 565/1, 579, 588/2, 588/3, 591 w miejsc 2018-06-27
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz gminnej na działkach nr ewid. 548, 528, 2018-06-26
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 563/1, 560, 389, 141, 128/3 w miejscowości Baszn 2018-06-26
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 563/1, 560, 389, 141, 128/3 w mi 2018-06-26
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP ze zmianą sposobu użytkowania na galerię kolejni 2018-06-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowani 2018-06-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i nadbudowa istniejącej wodnej wieży ciśnień z przeznaczeniem na obserwatorium astrono 2018-06-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 422/7, 737, 731/2 oraz części działki o 2018-06-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Dolna na działkach o nr ewid. gruntów 2018-06-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 982/5, 982/6 w miejscowości Basznia Dol 2018-06-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w celu urządzenia strzelni 2018-06-25
Projekt zmiany Nr 1/2017 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożonie do publicznego wzglądu. 2018-06-22
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze soc 2018-06-21
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i nadbudowa istniejącej wodnej wieży ciśnień z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne oraz przeb 2018-06-21
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Dolna na działkach o nr ewid. gruntów 128/5, 811 oraz w 2018-06-21
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 422/7, 737, 731/2 oraz części działki o nr ewid. 735/2 w 2018-06-21
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP ze zmianą sposobu użytkowania na galerię kolejnictwa wraz z zagos 2018-06-21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wydaniu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr 2018-06-21
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w 2018-06-20
OBWIESZCZENIE Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów 2018-06-20
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa 2018-06-19
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na działkac 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji Lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej n 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na działkac 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Przebudowa i nadbudowa istniejącej wo 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na działkac 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2018-06-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji celu publicznego pod nazwą Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ist 2018-06-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przyłączem gazowym PE–dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Młodów, 2018-06-14
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzgodnieniu projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP ze zmianą sposobu użytkowania na galerię kolejnictwa wraz z zag 2018-06-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KROWICA SAMA 2018” 2018-06-14
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2018-06-14
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działka 2018-06-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 731/2, 2018-06-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz drodze 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP ze zmianą sposobu użytkowania n 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą s 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i nadbudowa istniejącej wodnej wieży ciśnień z przeznaczeniem na obse 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 422/7, 735/2, 737, 731 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Dolna na działkach o n 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna na działka 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 4 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuże na działkach o nr ewid. gruntów 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna na działkach o nr ewid. gr 2018-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem 2018-05-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna ? P 2018-05-18
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przyłączem gazowym PE–dn25 do b 2018-05-17
Obwieszczenie PZDW w Rzeszowie z dnia 8.05.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 z przyłączem gazowym PE-dn25 do budynku mieszalnego 2018-05-11
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 07.05.2018 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 z przyłączem gazowym PE-dn25 do budynku mies 2018-05-08
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - 2018-05-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przyłączem gazowym P 2018-04-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynków byłej stacji PKP ze zmianą sposobu użytkowania n 2018-04-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą 2018-04-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i nadbudowa istniejącej wodnej wieży ciśnień z przeznaczeniem na obse 2018-04-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 11.04.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OPAKA 2018” 2018-04-11
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY 2011” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 2018-04-09
OBWIESZCZENIE z dnia 29.03.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY 2011” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-03-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na prze 2018-02-15
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc - rozbudowa DW 867 na odcinku od 2018-02-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka na działkach nr ewid. gruntów: 676, 677 w miejscowości Opaka 2018-01-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączem typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 303, 3 2018-01-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Poety Ks. Jana Twardowskiego o część dydaktyczną wraz z budową sali gimnastycznej z niezbędnym zapl 2018-01-16
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka na działkach nr ewid. gruntów: 676, 67 2018-01-03
Obwieszczenie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na działce nr ewid. 235/3 w miejscowości Mokrzyca i na działkach nr ewid. 2018-01-02
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny