Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia do 31.12.2014

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego od nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntów: 388, 389 oraz 405/1, 406, 407 w miejscowości Wól 2014-12-31
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr ewid. 348, 405 w miejscowości Dąbrowa 2014-12-30
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia YAKY 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 626/2, 780, 828/2, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833, 834, 8 2014-12-29
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i drogi gminnej Nr 105110R Młodów za szkołą (ul. Leśna) 2014-12-22
  Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i drogi gminnej Nr 105110R Młodów za szkołą (ul. Lesna) 2014-12-17
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej ul. Mierzwy na działkach nr ewid. 1163, 1120, 1122 w miejscowości Basznia Dolna 2014-12-16
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1220, 1319, 1214 w miejscowości Krowica Sama (Cetynia) 2014-12-16
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr ewid. 348, 405 w mie 2014-12-15
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 134 w miejscowości Krowica Lasowa (Boble) 2014-12-12
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr ewid. 348, 405 w miejscowości Dąbrowa”. 2014-12-08
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia YAKY 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 626/2, 780, 828 2014-12-04
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr ewid. 348, 405 w miejscowości Dąbrowa 2014-12-02
  Obwieszczenie o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działce nr 348 w miejscowości Dąbrowa 2014-12-01
  Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej niskiego napięcia YAKY 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 626/2, 780, 828/2, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837/1, 838, 839, budowa li 2014-12-01
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntó 2014-11-28
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego 2014-11-28
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej niskiego napięcia YAKY 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 626/2, 780, 828/2, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833, 834, 8 2014-11-28
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej ul. Mierzwy na działkach n 2014-11-24
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1200, 1319, 1214 w miejscowości 2014-11-24
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 134 w miejs 2014-11-20
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej ul. Mierzwy na działkach nr ewid. 1163, 1120, 1122 w miejscowo 2014-11-14
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1200, 1319, 1214 w miejscowości Krowica Sama (Cety 2014-11-14
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1200, 1319, 1214 w miejscowości Krowica Sama (Cetynia) 2014-11-10
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej ul. Mierzwy na działkach nr ewid. 1163, 1120, 1122 w mi 2014-11-10
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 134 w miejscowości Krowica Lasowa (Boble 2014-11-10
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1200, 1319, 1214 w miejscowości Krowica Sama (Cetyn 2014-11-10
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzająca postepowanie dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 354, 355/1, 355/2 w miejscowości Budomierz - na rzecz 2014-11-04
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne (w tym pizzerię) na działce nr ewid. 1340/32 w m 2014-10-31
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowoś 2014-10-29
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2014-10-28
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa linii kablowej niskiego napięcia YAKY 4x120 mm2 dłu 2014-10-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej SN 15 kV zasilania podstawowego dla kopalni siarki Basznia II wraz z niezbędn 2014-10-24
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości 2014-10-22
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nN” na dz 2014-10-21
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1255 2014-10-21
  Obwieszczenie o wydaniu decyzju o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 z przyłączem gazowym PE - dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Mokrzyca, 2014-10-21
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiato 2014-10-15
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości 2014-10-15
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości 2014-10-15
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i drogi gminnej Nr 105110R Młodów za szkołą (ul. Leśna) 2014-10-15
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej Sn 15 kV zasilania podstawowego dla kopalni siarki Ba 2014-09-29
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 2014-09-29
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1255 i 1259 w miejs 2014-09-29
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV , stacji transformatorowej słupowej 15 2014-09-29
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszk 2014-09-25
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV , stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz lini 2014-09-25
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszkalnego w mie 2014-09-23
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 1183/1, 1110/1, 1112/2, 1113 w miejscowości Karolówka i na działkach o nr ewid. 1 2014-09-23
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 1255, 1259 w miejscowości Lisie Jamy 2014-09-22
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN15kv, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nN" obr. ewid. Młodów 2014-09-19
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN15kv, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nN" 2014-09-18
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1255, 1259 położonych w miejscowości Lisie Jamy”. 2014-09-12
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa sieci gazowej średniego ciśni 2014-09-11
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 2014-09-11
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntów; 1183/2, 1110/1, 1112/2, 1113 w miejscowości K 2014-09-08
  Obwieszcenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Kopalni Siarki Basznia II w Podlesiu, gmina Lubaczów 2014-09-05
  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa układu antypulsacyjnego przed istniejącą stacją pomiarową gazu wysokiego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 440/5 i 2014-08-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej zasilającej SN 15 kV – zasilanie podstawowe dla kopa 2014-08-07
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa układu antypulsacyjnego przed istniejącą stacją pomiarową gazu wysokiego ciśnienia 2014-07-23
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-23
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 2014-07-23
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Farma Wiatrowa Załuże 2014-07-04
  Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa w km 3+485 - 4+995” 2014-07-03
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 z przyłączem gazowym PE-25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Młodów, ul. Błonie 2014-07-02
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Konserwacja potoku Papiernia w km 0+000 – 4+100. na terenie m-ci Basznia Górna, gmina L 2014-07-02
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Konserwacja potoku Papiernia w km 0+000 – 4+100. na terenie m-ci Basznia Górna, gmina Lubaczów, powi 2014-07-02
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej SN – 15 kV , linii kablowych nN oraz stacji tr 2014-07-01
  Obwieszczenie o wydaniu wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa 3 odcinków dróg gminnych w miejscowości Piastowo, stanowiących jeden ciąg drogowy 2014-06-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablowej SN do zasilen 2014-06-23
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 557, 560, 562, 581 w miejscowości Opaka 2014-06-12
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV typu XRUHAKXS 3 x 120/50 mm2, stacji transformatorowej „LISIE JAMY 6” 2014-06-11
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 97/2, 97/3, 97/4 oraz 124, 126, 127/1, 127/2, 127/5, 127/6 i budowa sieci 2014-06-11
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowie układu antypulsacyjnego przed istniejącą stacją pomiarową gazu w 2014-06-11
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE–40 z przyłączem gazowym PE–25 do b 2014-06-11
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablowej SN do za 2014-06-11
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN w miejscowości Dąbków” na działkach o numerach ewidencyjnych: 23, 37 w Dąbkowie 2014-06-05
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE–40 z przyłączem gazowym PE–25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Młodów na 2014-06-04
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKY 4 x 70 mm 2014-06-04
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnyc 2014-06-03
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i budowa sieci energetycznej SN 15 kV (kablowej i napowietrznej z przewodami niepełnoizolowanymi na słupach wirowanych) Lu 2014-06-02
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów: 159/1, 134/1, 75/4, 75/5, 75/6”. 2014-05-30
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegopod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKY 4x70 mm2 i linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm2 z szafami kablowym 2014-05-29
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablo 2014-05-29
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKY 4 x 70 mm2 i linii kablowej nN typu YAKY 4 x 120 mm2 z szafami ka 2014-05-22
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN w miejscowości Dąbków” na działkach o 2014-05-20
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 557, 560, 562, 581 w miejscowo 2014-05-20
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 97/2, 97/3, 97/4 oraz 124, 126 2014-05-21
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV typu XRUHAKXS 3x120/50 mm2, stacji tran 2014-05-20
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 15kV typu YAKY 4x 120 mm2 z szafami kablowymi SK oraz przyłączy kablowych typu YAKY 4x 35 mm2 2014-05-20
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablowej SN do zasileni 2014-05-20
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów; 159/1, 134/1, 75/4, 75/5, 75/6 ” 2014-05-15
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów; 97/2, 97/3, 97/4 oraz 124, 126, 127/1, 127/2, 127/5, 127/6 i budowa sieci 2014-05-15
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów; 97/2, 97/3, 97/4 oraz 124, 126, 127/1, 127/2, 127/5, 127/6 i budowa sieci 2014-05-14
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci wodociągowej na dział 2014-05-13
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci wodociągowej na dział 2014-05-13
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – 40 z przyłączem g 2014-05-10
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gru 2014-05-09
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN w miejs 2014-05-09
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn 2014-05-09
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn 2014-05-09
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez PZDW uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn "Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV typu XRUHAKXS 3x 120/50 m2, st 2014-05-09
  Obwieszczenie o postanowieniu Powiatowego Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadniającym pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów; 159/1, 1 2014-05-08
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn 2014-05-08
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn 2014-05-08
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i budowa sieci energetycznej SN 15 kV (kablowej i napowietrznej z przewodami ni 2014-05-06
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu wydanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego uzgadniającym pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa sieci energetycznej SN 15 kV (kab 2014-04-22
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu wydanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa sieci ene 2014-04-22
  obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie ) uzgadniając pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: lokalizacji w terenie zabudowanym i niezabudowanym: Przebudowy i bu 2014-04-15
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów; 557, 560, 2014-04-15
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV typu XRUHAKXS 3x120/50mm2, stacji transfor 2014-04-14
  Postanowienie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebud 2014-04-09
  Postanowienie Starosty Lubaczowskiego uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa i budowa sieci energetycznej SN15kV (kablow 2014-04-09
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów leśnych dla przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa s 2014-04-08
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z wymianą słupów oraz 2014-04-04
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z wymianą słupów oraz przyłączy do budynków mieszka 2014-04-03
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów; 159/1, 134/1, 75/4, 2014-04-01
  Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 798/1, 798/2, 798/3 w miejscowości Młodów” 2014-03-12
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów. 932/14, 932/26, 932/32, 932/33, 932/34, 932 2014-03-06
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBF-120N w Krowicy Samej na działce o nr ewid. gruntów 804/2” 2014-02-25
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów:798/1, 798/2, 798/3 w miejscowości Młodów” 2014-02-25
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-02-24
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBF-120N w miejscowości Krowica Sama na działce nr e 2014-02-18
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu wydanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniającym pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZB 2014-02-14
  OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o n 2014-02-14
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu Starosty Lubaczowskiego uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBF-120N w miejscowości Krowica Sama na działce nr ewid. gruntów 8 2014-02-13
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 2014-02-11
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 63/4 i 69/4 w miejscowości Dąbków”. 2014-02-11
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów. 932/14, 932/26, 932/32, 932 2014-02-11
  Obwieszczenie o postanowieniu Starosty Lubaczowskiego uzgadniającym projekt decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 798/1, 798/2,7 2014-02-10
  Obwieszczenie o wydaniu przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia pn. Rozbudowa 2014-02-03
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia pn. 2014-01-30
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów 63/4 i 69/4 w miejscowo 2014-01-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 895, 901 w miejscowości Młodów” 2014-01-21
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x240mm2 i 4x120mm2 z wykorzystaniem szaf kablowych SzK i budowa przyłącza kablowego YAKY 4x35mm2 dla 2014-01-20
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:„Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBF-120N w Krowicy Samej na działce o nr ewid. grun 2014-01-20
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 798/1, 798/2, 2014-01-20
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gruntów: 63/4 i 69/4 w miejscowości Dąbków ”. 2014-01-20
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 63/4 i 69/4 w miejscowości Dąbków” 2014-01-14
  Obwieszczenie o wszczęciu wniosek Gminy Lubaczów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. gruntów 2014-01-10
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „ Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 63/4 i 69/4 w Dąbkowie" 2014-01-10
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x 240mm2 i 4x120 mm² z wykorzystaniem szaf kablowych SzK i budowa przyłącza kab 2014-01-10
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x240 mm2 i 4x120 mm2 z wykorzystaniem szaf kablowych SzK i budowa 2014-01-09
  Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Zi 2014-01-07
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gruntów: 895, 901 w miejscowości Młodów 2014-01-03
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Rozbudowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 4x25 mm2 wraz z lokalizacją 8 słupów z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Krowic 2013-12-23
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2x25 mm2 wraz z lokalizacją 1 słupa i 5 opraw oświetleniowych w miejscowości Krowi 2013-12-23
  Decyzja SKO uchylająca decyzję Wójta Gminy Lubaczów nr IKR.6733.23.2011 z dnia 21.10.2013 r. i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania 2013-12-19
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „ Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 63/4 i 69/4 w Dąbkowie" 2013-12-16
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce101/3 w miejscowości Hurcze oraz budowa 2013-12-10
  Obwieszczenie PZDW o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x240mm2 i 4x120 mm² z wykorzystaniem szaf kablowych SzK i budowa przyłącza kablowego YAKXS 2013-12-11
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie uchylenia w całości z dniem 10.12.2013 r. decyzji Wójta Gminy Lubaczów znak sprawy: IKR.6733.25.2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 2013-12-10
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.; Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x120 mm² dla P. Furgała 2013-12-06
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o umorzeniu postępowania w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach o numerach ewid. 895,901 - obręb 2013-12-06
  Obwieszcenie o wydaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 948/1, 948/6, 948/5, 949, 950/2, 951/3, 951/4, 997/1 w miejscowości KarolówkaR 2013-12-04
  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 21.10.2013 r. znak: IKR.6733.23.2011, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczó 2013-12-02
  Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26.11.2013 r w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu inwestycji celu publicznego pn Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Zi 2013-11-29
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozbudowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 4x25 mm2 wraz z lokalizacją 8 słupów z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Krowica Hołodo 2013-11-29
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2x25mm2 wraz z lokalizacją 1 słupa i 5 opraw oświetleniowych w miejscowości Krowica Hołodow 2013-11-27
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2x25mm2 wraz z lokalizacją 1 słupa i 5 opraw oświetleniowych w miejscowości Krowica Hołodo 2013-11-27
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 4×25 mm2 wraz z lokalizacją 8 słupów z oprawami oświetleniowymi na działkach o nr ewid.: 444, 2013-11-26
  Obwieszczenie PZDW w Rzeszowie o wydaniu postanowieniu uzgdaniajacego projekt decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia 2013-11-20
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce101/3 w miejscowości 2013-11-18
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 948/1, 948/6, 948/5, 949, 950/2, 951/3, 951/4, 9 2013-11-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów. 932/13, 932/25, 932/26, 932/32, 932/33, 932/34, 932/35 2013-11-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn „Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2x25 mm2 wraz z lokalizacją 5 słupów z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Basznia Dolna 2013-11-14
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn „Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach nr ewid. 503, 504 i 505 oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nN typu YAKY 4x35mm2 2013-11-14
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 101/3 w miejscowości Hurcze oraz 2013-11-12
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 101/3 w miejscowości Hurcze oraz 2013-11-08
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 948/1, 948/6, 948/5, 949, 950/2, 951/3, 951/4, 99 2013-11-05
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „ Budowa zaplecza agroturystycznego „osady kresowej” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 173/1 2013-11-04
  Obwieszczenie o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 948/1, 948/6, 948/5, 949, 950/2, 951/3, 951/4 obręb Karolówka” 2013-10-31
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2×25 mm/2 wraz z lokalizacją 5 słupów z oprawami oświetleniowymi w 2013-10-31
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach nr ewid. 503, 504 i 505 oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nN 2013-10-31
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2×25 mm2 wraz z lokalizacją 1 słupa oraz 5 opraw o 2013-10-28
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 4×25 mm2 wraz z lokalizacją 8 słupów z oprawami oświe 2013-10-28
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 932/13, 932/25, 932/26, 932/32, 932/33, 932/34, 932/35, 932/3 2013-10-24
  Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18.10.2013 r w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. przebudowy gazociagow kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego w Lubaczów 2013-10-24
  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-10-24
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach nr ewid. 503, 504 i 505 oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego nN typu YAKY 4x35m 2013-10-23
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2×25 mm/2 wraz z lokalizacją 5 słupów z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Basz 2013-10-23
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-10-22
  Postanowienie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 2013-10-15
  Postanowienie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2x25 mm2 wraz z lokalizacją 5 słup 2013-10-15
  Postanowienie uzgadniajace pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: „„Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 na działkach o nr ewid. 503, 504, 505 oraz 2013-10-15
  Zawiadomienie o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-10-10
  Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Budowa zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 101/3 w miejscowości Hurcze wraz z proj 2013-10-10
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamośćdla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN na linię kablową YAKY 4x120mm2 wraz z przebudową przyłączy napowietrznych na kablowe typu YAKY 2013-10-04
  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowo 2013-10-03
  Obwieszczenie o postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 oraz budowy przyłącza energetycznego kablowego nN typu YAKY 4x35mm2 do budynku mieszkalnego P 2013-09-25
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ”Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN na linię kablową YAKY 4x120mm2, wraz z przebudową przyłączy 2013-09-23
  BWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże” 2013-09-23
  Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ... 2013-09-19
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-13
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-09-13
  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 września 2013 r. postanowienia Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6220.3.2013 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Farma wiatrowa Załuże" 2013-09-09
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-09-06
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa linii napowietrznej nN na linię kablową YAKY 4x120mm2, wraz z przebudową przyłączy napowietrznych na kablowe typu YAKY 4x35mm2 i 2013-09-03
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Z 2013-09-03
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-08-29
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-08-26
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-08-23
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica 2013-08-23
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-08-14
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów" 2013-08-14
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-08-12
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże” ... 2013-08-12
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pod nazwą: Projekt Budowlano- Wykonawczy przebudowy linii napowietrznej nN na linię kablową YAKY 4x120mm2, wraz z przebudową przyłączy napowietrznych na kablowe typu YAKY 4x 2013-08-12
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-08-07
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma wiatrowa Załuże" do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2013-08-01
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma wiatrowa Załuże" 2013-08-01
  Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Starostę Przemyskiego zatwierdzającej Dokumentację geologiczno-inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy rowero 2013-07-26
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn 2013-07-16
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Dunkowice na działce nr ewid. 158 i budowa drogi publicznej doja 2013-07-04
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa sieci energetycznej SN 15 kV „Lubaczów – Żurawica” 2013-07-03
  Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20.06.2013 r w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. przebudowy gazociagow kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego w Lubaczów 2013-06-21
  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice i drogi dojazdowej do osiedla Dąbków 2011" na działkach nr ewid. 2013-06-05
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice i drogi dojazdowej do o 2013-05-13
  Decyzja SKO w Przemyślu o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Lubaczów w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN15kV Lubaczów-Żurawica 2013-03-20
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-11-19
  Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od gazociągu w miejscowości Załuże do gazociągu wylotowego z likwidowanej stacji redukcyjno – pomiarowej 1º w miejscowości Nowe Sioło 2012-10-23
  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od gazociągu w miejscowości Załuże do gazociągu wylotowego z likwidowane 2012-09-20
  Projekt rozporządzenia Ministracj Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części 2012-04-18
  Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i przepompowni w Szczutkowie” 2011-07-08
  Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i przepompowni w Szczutkowie”, realizowanego ... 2011-07-08
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów” 2011-06-27
  Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji la przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów” 2011-06-16
  Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów” 2011-06-06
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i przepompowni w Szczutkowie" 2011-04-20
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów" 2011-04-18
  Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2010 – 2018 2011-03-25
  Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu pn.: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZÓW NA LATA 2010-2018 2010-11-17
  Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2010-10-18
  Ogłoszenie 2010-10-14
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu przez Gminę Lubaczów do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZÓW NA LATA 2010 - 2018 2010-10-08
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2010-10-01
  Obwieszczenie dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wólka Krowicka 2010-01-29
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2009 – 2018 i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2010-01-07
  Obwieszcenie i postanowienie 2009-09-24
  Obwieszcenie i postanowienie 2009-09-24
  Obwieszczenie 2009-09-01
  Obwieszczenie 2009-01-12
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny