Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Grupa: Gmina
Nr pozycji 13
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2013
Data publikacji: 2013-02-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Pieróg
XLII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLII/409/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XLII/408/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
XLI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLII/407/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XLI/406/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XLI/405/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 w sprawie zgody na poręczenie zwrotu wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo” z siedzibą w Dąbkowie, w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Uchwała nr XLI/404/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XLI/403/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLI/402/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubaczów na lata 2014 – 2018
Uchwała nr XLI/401/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
XL Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XL/400/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XL/399/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XL/398/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-27 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała nr XL/397/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-27 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2015.
Uchwała nr XL/395/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-27 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
Uchwała nr XL/394/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-27 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
XXXIX Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXIX/393/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-29 w sprawnie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXIX/392/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-29 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Lubaczów wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie przedszkola w Krowicy Samej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. WND – POKL.09.01.01-18-008/13 nr konkursu: 42/POKL/9.1.1/2013
XXXVIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXVIII/391/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-21 w sprawie zabezpieczenia przez Gminy Lubaczów wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. „Szansa na sukces. Program Rozwojowy S.P. w Krowicy Samej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, nr konkursu: 41/POKL/9.1.2/2013, nr projektu: WND-POKL.09.01.02-18-048/13
Uchwała nr XXXVIII/390/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-21 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Lubaczów wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Młodowie” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, nr konkursu: 41/POKL/9.1.2/2013, nr projektu: WND-POKL.09.01.02-18-018/13
Uchwała nr XXXVIII/389/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-21 w sprawie zabezpieczenia przez Gminy Lubaczów wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Baszni Dolnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, nr konkursu: 41/POKL/9.1.2/2013, nr projektu: WND-POKL.09.01.02-18-049/13
Uchwała nr XXXVIII/388/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-21 w sprawie zabezpieczenia przez Gminy Lubaczów wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Lisich Jamach” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, nr konkursu: 41/POKL/9.1.2/2013, nr projektu: WND-POKL.09.01.02-18-014/13
XXXVII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXVII/387/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-08 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo” z siedzibą w Dąbkowie.
Uchwała nr XXXVII/386/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
XXXVI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXVI/385/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 rok.
Uchwała nr XXXVI/384/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXVI/383/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXVI/382/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXVI/381/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie zezwolenia Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała nr XXXVI/380/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej budynku mieszkalnego wraz z działką w miejscowości Hurcze
Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXVI/378/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie przedszkola w Krowicy Samej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Krowicy Samej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Baszni Dolnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXXVI/373/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Młodowie” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXXVI/372/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Lisich Jamach” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXXVI/371/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubaczów w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
XXXV Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XXXV Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXV/370/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie na refinansowanie inwestycji
Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie realizacji zadania pn."Wyższe kwalifikacje - większe możliwości" o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2013 r.
Uchwała nr XXXV/367/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXV/364/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/161/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Uchwała nr XXXV/363/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kopalnia Siarki I etap
Uchwała nr XXXV/362/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie zmiany Nr 2/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXV/361/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lisie Jamy I”
Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie zmiany studium 1/2009 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Część: 1 XXXV Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXV/359/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXV/358/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXV/357/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-29 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubaczów i Gminą Miejską Lubaczów powierzającego Gminie Miejskiej Lubaczów częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXXV/356/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-29 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała nr XXXV/355/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-29 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2014 – 2018
Uchwała nr XXXV/354/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-29 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubaczów
XXXIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXIV/353/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Krowicka na lata 2013 – 2020
Uchwała nr XXXIV/352/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piastowo na lata 2013 – 2020
Uchwała nr XXXIV/351/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Lisie Jamy na lata 2010 – 2017”
Uchwała nr XXXIV/350/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zmiany Nr 1/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów.
Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXIV/347/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka”.
Uchwała nr XXXIV/346/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt.: „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXXIV/345/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie udzielenia przez Gminę Lubaczów poręczenia długoterminowego prawidłowego wykorzystania wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo" z siedzibą w Dąbkowie
Uchwała nr XXXIV/344/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXIV/343/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2012
Uchwała nr XXXIV/341/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2012 r.
Uchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie za 2012 r.
Uchwała nr XXXIV/339/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2012 r.
Uchwała nr XXXIV/338/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2012 r.
XXXIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
uwagi organu nadzoru
uwagi organu nadzoru
Uchwała nr XXXIII/337/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-23 w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lubaczów na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Lubaczów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-23 w sprawie realizacji zadania „Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego w Lisich Jamach poprzez przebudowę bieżni”.
Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-23 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA w ZAŁUŻU”
XXXII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków „Samorządowego Programu Pożyczkowego” Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich.
Uchwała nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 roku
Uchwała nr XXXII/330/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXXII/329/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie powołania przez Gminę Lubaczów oraz Powiat Lubaczowski Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”
Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
XXXI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała nr XXXI/324/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r
Uchwała nr XXXI/323/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn.:Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie"
Uchwała nr XXXI/322/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr XXXI/321/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów, poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubaczów 
Uchwała nr XXXI/320/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubaczów na lata 2013-2016
Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XXXI/316/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXXI/313/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubaczów, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
Uchwała nr XXXI/311/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-27 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2/2011 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów.
XXX Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XXX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXX/310/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXX/309/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opaka 2011”
  Część: 1 XXX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXX/308/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 rok.
Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XXX/306/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubaczów a Powiatem Lubaczowskim
Uchwała nr XXX/305/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody na cmentarzu ewangelickim w Podlesiu
Uchwała nr XXX/303/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXX/302/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DĄBKÓW 2011”
Uchwała nr XXX/301/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-01 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
XXIX Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XXIX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIX/300/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXIX/298/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lubaczów na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Lubaczów
Uchwała nr XXIX/296/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży działki nr 47 położonej w miejscowości Antoniki
Uchwała nr XXIX/295/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Antoniki.
  Część: 1 XXIX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIX/293/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-01 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXIX/292/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-01 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Uchwała nr XXIX/291/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-01 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Szansa na sukces. Program Rozwojowy S.P. w Krowicy Samej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-01 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Baszni Dolnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
Uchwała nr XXIX/289/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-01 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 5/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu wstępu do lasów stanowiących własność Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIX/288/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-01 w sprawie podziału gminy Lubaczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny