Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Podatki na rok: 2015
Data publikacji: 2015-01-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Na rok 2015 Rada Gminy Lubaczów:

- W zakresie podatku od nieruchomości ustala stawki podatków dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości:
1. od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,79 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub eletrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,58 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni 0,21 zł
2. od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,60 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej 17,00 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej 10,80 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2powierzchni użytkowej 4,70 zł
e/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statustowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej 5,00 zł
3. od budowli, których wartość określana jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 o podatkach i opłatach lokalnych:
a/ związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
0,8 % ich wartości
b/ pozostałych 2 % ich wartości

Załączniki

  • Ilość pobrań: 8

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny