Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Podatki na rok: 2014
Data publikacji: 2014-01-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Na rok 2014 Rada Gminy Lubaczów:

- W zakresie podatku od nieruchomości ustala stawki podatków dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości:
1. od gruntów:  
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   
- zajętych na cmentarze od 1 m2 powierzchni 0,21 zł
- od pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,77 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,56 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni 0,21 zł
2. od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej 16,50 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej 10,75 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2powierzchni użytkowej 4,68 zł
e/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statustowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej 5,00 zł
3. od budowli, których wartość określana jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7 o podatkach i opłatach lokalnych:
a/ związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
0,8 % ich wartości
b/ pozostałych 2 % ich wartości

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny