Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - pracownicy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Pracownicy referatu:
  1. mgr Rafał Czyrny (pokój nr. 7) - stanowisko ds. drogownictwa,
  2. Robert Motyka (pokój nr. 1) - stanowisko ds. budownictwa kubaturowego,
  3. mgr Krzysztof Szczybyło (pokój nr. 1) - stanowisko ds. inwestycji sieciowych,
  4. mgr Bogdan Czucha (pokój nr 1) - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i poboru opłat
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny