Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska - stanowiska
Data publikacji: 2021-01-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska - stanowiska:

- Kierownik Referatu;
- stanowisko ds. gospodarki przestrzennej;
- stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji;
- stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa;
- leśniczy lasów gminnych 1;
- leśniczy lasów gminnych 2;
- stanowisko ds. gospodarki odpadami;
- stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury komunalnej i koordynator dostępności;
- robotnik gospodarczy;
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny